Երևանում առաքումը - 700 դրամ: Փոքր Կենտրոնում՝ անվճար:

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

MakeUpHye-ում մենք առանձնահատուկ նշանակություն ենք տալիս մեր հարթակում իրականացվող բոլոր գործարքների օրինականությանը և անվտանգությանը։ Տվյալ փաստաթղթի նպատակն է մեր հաճախորդներին տեղեկացնելու և վստահեցնելու, որ գործարքների մշակումը տեղի է ունենում օրենքին hամապատասխան եղանակով։

Համապատասխանություն օրենսդրությանը

MakeUpHye կայքի միջոցով մշակվող բոլոր գործարքները համապատասխանում են տեղական և միջազգային ֆինանսական կանոններին։ Մենք սերտ համագործակցում ենք վճարումների մշակումն իրականացնող մեր գործընկերների և ֆինանսական հաստատությունների հետ, որպեսզի երաշխավորենք մեր գործունեության համապատասխանությունը բոլոր պատշաճ օրենքներին և կարգերին։

Անվտանգ մշակում

Մենք նախաձեռնում ենք անվտանգության խիստ միջոցներ՝ բոլոր գործարքների տվյալների գաղտնիությունն ու անվտանգությունն ապահովելու նպատակով։ Մենք օգտագործում ենք կոդավորման հաղորդակարգեր, անվտանգության վկայագրեր և վճարային անվտանգ ծառայություններ, որպեսզի պաշտպանենք գործարքների տվյալները չարտոնված հասանելիությունից, օգտագործումից կամ բացահայտումից։

Հաճախորդների վավերացում

Գործարքների անվտանգության հետագա ուժեղացման նպատակով՝ մենք կիրառում ենք վավերացման հուսալի գործիքներ՝ գործարքներ իրականացնող հաճախորդների նույնականացման և իսկորոշման համար։ Դա նպաստում է խարդախության վտանգի նվազեցմանը և գործարքների մշակման ընթացքի ամբողջականության պահպանմանը։

Շարունակական վերանայում և թարմացում

Մենք պարբերաբար վերանայում և թարմացնում ենք գործարքների մշակման մեր եղանակները՝ հաշվի առնելով նոր տեխնոլոգիաներն ու կանոնակարգերի փոփոխությունները։ Դա օգնում է մեզ պահպանել օրինականության և անվտանգության բարձր չափանիշներ բոլոր տեսակի գործարքների համար։

Եթե ունեք MakeUpHye կայքում գործարքների օրինականության հետ կապված որևէ հարցեր կամ մտավախություններ, խնդրում ենք ձեզ դիմել մեր հաճախորդների աջակցության կենտրոն՝ [email protected]